Authentication and Authorization cho Client ID request với WebDAV – SFCC

Bài này chúng ta sẽ nói về chứng thực và phân quyền cho Client ID (Authentication and Authorization cho Client ID) để upload file lên Salesforce Commerce Cloud (SFCC) thông qua webdav. Mục tiêu của Authentication and Authorization cho Client ID Trước tiên ta cần phải hiểu authentication là gì? và Authorization là gì?Hiểu nôn… Tiếp tục đọc Authentication and Authorization cho Client ID request với WebDAV – SFCC

External image on ODS – Salesforce Commerce Cloud

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về sử dụng external image trong Salesforce Commerce Cloud. Đặt vấn đề Ở sandbox 001 của ông khách hàng nào đó, ông ấy muốn hiển thị toàn bộ thông tin sản phẩm giống môi trường development trên môi trường sandbox ODS. Nhưng, để export toàn bộ 100GB… Tiếp tục đọc External image on ODS – Salesforce Commerce Cloud